Угода користувача

Угода користувача про використання інформаційних сервісів

Дата публікації: «1» червня 2020 р.

1. Загальні положення
1.1. Угода користувача про використання інформаційних сервісів (далі – «Угода») є публічною пропозицією Індивідуального підприємця Пилипишина Ігоря Євгеновича (далі — «ІП Пилипишин І. Є.») про використання інформаційних сервісів (далі – «Сервіси») інтернет-ресурсу Beauty Hunter LAB , розташованого на доменному імені http://beautyhunterlab.com/ (а також його субдоменах) (далі – Сайт), фізичними особами (далі – «Користувачі»). Використання інформаційних сервісів Сайту здійснюється на умовах, викладених у цій Угоді
1.2. Ця Угода набирає чинності з моменту вираження Користувачем згоди з її умовами у порядку, передбаченому розділом 2 Угоди.
1.3. ІП Пилипишин І. Є. пропонує Користувачам доступ до набору Сервісів Сайту, включаючи, але не обмежуючись: пошук та перегляд інформації, матеріалів, товарів та послуг; отримання віддалених консультацій; розміщення та зберігання різного роду інформації та матеріалів (контенту); персоналізації контенту; здійснення покупок товарів та послуг. Усі існуючі на момент укладання цієї Угоди Сервіси, а також будь-який розвиток їх та/або додавання нових є предметом цієї Угоди.
1.4. Право користування Сервісами, крім деяких Додаткових сервісів, надається Користувачеві безкоштовно.
1.5. Використання Сервісів регулюється цією Угодою, Політикою конфіденційності персональних даних, Офертою на укладення договору про проведення онлайн майстер-класу, а також умовами використання окремих Сервісів, розміщеними на Сайті, за наявності таких. Угода може бути змінена ІП Пилипишиним І. Є. без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Угоди набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди.
1.6. Починаючи використовувати будь-який Сервіс / його окремі функції та пройшовши процедуру реєстрації, Користувач вважається таким, що прийняв умови Угоди в повному обсязі, без жодних застережень та винятків. У разі незгоди Користувача з будь-яким із положень Угоди, Користувач не має права використовувати Сервіси. У разі якщо ІП Пилипишин І. Є. було внесено будь-які зміни до Угоди у порядку, передбаченому пунктом 1.5. Угоди, з якими Користувач не погоджується, він зобов'язаний припинити використання Сервісів.
1.7. Терміни та визначення
У цій Угоді терміни, наведені нижче, мають таке значення:
ІП Пилипишин І. Є. — Індивідуальний підприємець Пилипишин Ігор Євгенович, ЄДРПОУ 3239921312, та/або її уповноважені на управління Сайтом співробітники, що діють від імені ІП Пилипишин І. Є.
Сайт — інтернет-ресурс Beauty Hunter LAB, розташованого на доменному імені http://beautyhunterlab.com/ (а також його субдоменах), що являє собою сукупність інформації та об'єктів інтелектуальної власності, що містяться в інформаційній системі інформації, доступ до якого забезпечується з різних пристроїв користувача, підключених до Інтернету.
Користувач – відвідувач ресурсів мережі Інтернет, у тому числі Сайту.
Угода — це Угода користувача про використання інформаційних сервісів, яка регламентує роботу Сайту та визначає порядок використання Сервісів, опублікованих на Сайті.
Сервіси — функціональні можливості, служби, послуги, інструменти доступні для Користувачів на Сайті.
Товар (послуга) — будь-який товар, продукт, послуга інша пропозиція, розміщена на Сайті.
Облікові дані — унікальний логін (зазначена Користувачем адреса електронної пошти та/або номер телефону) та пароль, створювані самостійно Користувачем у процесі Реєстрації на Сайті або змінені надалі Користувачем через Особистий кабінет або іншим зазначеним ІП Пилипишиним І. Є. способом, що використовуються для доступу до Особистого кабінету після Реєстрації Користувача на Сайті.
Обліковий запис (особистий кабінет) — персональний розділ Користувача на Сайті, пов'язаний з обліковим записом Користувача на Сайті, в якому Користувачеві доступне керування окремими Сервісами Сайту, в тому числі їх замовлення, підключення/вимкнення на запропонованих ІП Пилипишиним І. Є. умовах.
Реєстрація — сукупність дій Користувача відповідно до вказаних на Сайті інструкцій, включаючи надання Облікових даних та іншої інформації, які здійснюються Користувачем з використанням спеціальної форми інтерфейсу Сайту користувача з метою формування Особистого кабінету та отримання доступу до окремих Сервісів Сайту.
Відомості — будь-які матеріали та інформація, які надає Користувач ІП Пилипишин І. Є. у зв'язку з використанням Сайту.

2. Реєстрація Користувача, обліковий запис Користувача
2.1. Для того, щоб скористатися деякими Сервісами або деякими окремими функціями Сервісів, Користувачеві необхідно пройти процедуру реєстрації, встановлену цим розділом.
2.2. Для реєстрації Користувач вказує облікові дані: логін (унікальне символьне ім'я облікового запису Користувача) та пароль. Користувач самостійно вибирає пароль для доступу до облікового запису під час реєстрації на сайті. ІП Пилипишин І. Є. має право встановлювати вимоги до логіну та паролю (довжина, допустимі символи і т.д.).
2.3. Після внесення даних для реєстрації у разі вказівки Користувачем адреси електронної пошти Користувач отримує електронний лист на адресу електронної пошти, вказану при реєстрації, що містить активне гіперпосилання, перехід за яким необхідний для підтвердження реєстрації на Сайті.
2.4. Активація облікового запису Користувача здійснюється у момент переходу за зазначеною у п. 2.3. цієї Угоди гіперпосилання.
2.5. Користувач зобов'язаний самостійно стежити за збереженням своїх облікових даних та не розкривати їх третім особам.
2.6. У разі внесення Користувачем недостовірної інформації до облікового запису Користувача, ІП Пилипишин І. Є. має право на свій розсуд заблокувати або видалити обліковий запис Користувача та відмовити Користувачеві у використанні Сервісів.
2.7. Персональна інформація Користувача, що міститься в обліковому записі Користувача, зберігається та обробляється відповідно до Політики конфіденційності персональних даних, затвердженої ІП Пилипишиним І.Є.
2.8. Користувач самостійно несе відповідальність за безпеку вибраного ним пароля, а також самостійно забезпечує конфіденційність свого пароля. Користувач самостійно несе відповідальність за всі дії (а також їх наслідки) у рамках або з використанням Сервісів під обліковим записом Користувача, включаючи випадки добровільної передачі Користувачем даних для доступу до облікового запису Користувача третім особам на будь-яких умовах. При цьому всі дії в рамках або з використанням Сервісів під обліковим записом Користувача вважаються зробленими самим Користувачем, за винятком випадків, коли Користувач у порядку передбаченому п. 2.9. Угоди, повідомив ІП Пилипишину І. Є. про несанкціонований доступ до Сервісів з використанням облікового запису Користувача та/або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності свого пароля.
2.9. Користувач зобов'язаний негайно повідомити ІП Пилипишина І. Є. про будь-який випадок несанкціонованого (не дозволеного Користувачем) доступу до Сервісів з використанням облікового запису Користувача та/або про порушення (підозри про порушення) конфіденційності свого пароля. З метою безпеки, Користувач зобов'язаний самостійно здійснювати безпечне завершення роботи під своїм обліковим записом (кнопка «Вихід») після кожної сесії роботи з Сервісами. ІП Пилипишин І. Є. не відповідає за можливу втрату чи псування даних, а також інші наслідки будь-якого характеру, які можуть статися через порушення Користувачем положень цієї частини Угоди.
2.10. Користувач не має права відтворювати, повторювати та копіювати, продавати та перепродавати, а також використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-які частини Сервісів або доступ до них, крім тих випадків, коли Користувач отримав такий дозвіл від ІП Пилипишина І. Є., або , коли це прямо передбачено цією Угодою.
2.11. Припинення реєстрації: ІП Пилипишин І. Є. має право заблокувати або видалити обліковий запис Користувача, а також заборонити доступ з використанням будь-якого облікового запису до Сервісів та видалити розміщену з використанням Сервісів інформацію у разі порушення Користувачем умов Угоди.

3. Загальні положення про використання та зберігання
3.1. ІП Пилипишин І. Є. має право встановлювати обмеження у використанні Сервісів, у тому числі: наявність/відсутність окремих функцій сервісу, будь-якого іншого контенту, максимальна кількість повідомлень, які можуть бути надіслані або отримані одним зареєстрованим Користувачем, максимальний розмір дискового простору, максимальна кількість звернень до сервісу за вказаний період часу, максимальний термін зберігання контенту, спеціальні параметри контенту, що завантажується, і т.д. ІП Пилипишин І. Є. може заборонити автоматичне звернення до своїх сервісів, а також припинити прийом будь-якої інформації, згенерованої автоматично.
3.2. ІП Пилипишин І. Є. має право надсилати Користувачам інформаційні повідомлення з використанням Сервісів.
3.3. Користувач має право надати доступ до всіх його персональних даних та іншої інформації, розміщеної в особистому кабінеті Користувача, іншим Користувачам інформаційних сервісів Сайту за допомогою вказівки на свою згоду в електронній формі, розміщеній в особистому кабінеті. Користувач також має право з використанням функціоналу особистого кабінету запросити доступ до персональних даних інших Користувачів, який надається після надання такими Користувачами згоди у порядку, встановленому цим пунктом.

4. Контент Користувача
4.1. Користувач самостійно несе відповідальність за відповідність розміщених Користувачем відомостей (контенту) вимогам чинного законодавства, включаючи відповідальність перед третіми особами у випадках, коли розміщення Користувачем того чи іншого контенту чи зміст контенту порушує права та законні інтереси третіх осіб, у тому числі особисті немайнові права авторів, інші інтелектуальні права третіх осіб, та/або зазіхає на належні їм нематеріальні блага.
4.2. Користувач визнає та погоджується з тим, що ІП Пилипишин І. Є. не несе обов'язку переглядати контент будь-якого виду, що розміщується та/або розповсюджується Користувачем за допомогою Сервісів, а також те, що ІП Пилипишин І. Є. має право на свій розсуд відмовити Користувачеві в розміщення та/або поширення ним контенту або видалити будь-який контент, доступний за допомогою Сервісів. Користувач усвідомлює та погоджується з тим, що він повинен самостійно оцінювати всі ризики, пов'язані з використанням контенту, включаючи оцінку надійності, повноти чи корисності цього контенту.
4.3. Користувач усвідомлює та погоджується з тим, що технологія роботи сервісів може вимагати копіювання (відтворення) контенту Користувача ІП Пилипишиним І. Є., а також переробки його ІП Пилипишиним І. Є. для відповідності технічним вимогам того чи іншого Сервісу.

5. Умови використання Сервісів
5.1. Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії, пов'язані з використанням Сервісу, у тому числі якщо такі дії призведуть до порушення прав та законних інтересів третіх осіб, а також за дотримання законодавства при використанні Сервісу.
5.2. При використанні Сервісів Користувач не має права:
5.2.1. Завантажувати, посилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/або поширювати контент, який є незаконним, шкідливим, наклепницьким, ображає моральність, демонструє (або є пропагандою) насильства та жорстокості, порушує права інтелектуальної власності, пропагує ненависть та/або расової, етнічної, статевої, релігійної, соціальної ознак, містить образи на адресу будь-яких осіб або організацій, містить елементи (або є пропагандою) порнографії, дитячої еротики, є рекламою (або є пропагандою) послуг сексуального характеру (у тому числі під видом інших послуг), роз'яснює порядок виготовлення, застосування чи іншого використання наркотичних речовин або їх аналогів, вибухових речовин чи іншої зброї.
5.2.2. Порушувати права третіх осіб, у тому числі неповнолітніх, та/або завдавати їм шкоди у будь-якій формі.
5.2.3. Видавати себе за іншу людину чи представника організації та/або спільноти без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників ІП Пилипишина І. Є., за модераторів форумів, за власника сайту, а також застосовувати будь-які інші форми та способи незаконного представництва інших осіб в мережі, а також вводити Користувачів або ІП Пилипишина І. Є. в оману щодо властивостей та характеристик будь-яких суб'єктів чи об'єктів.
5.2.4. Завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/або розповсюджувати контент, за відсутності прав на такі дії відповідно до законодавства або будь-яких договірних відносин.
5.2.5. Завантажувати, посилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/або розповсюджувати не дозволену спеціальним чином рекламну інформацію, спам (у тому числі пошуковий), списки чужих адрес електронної пошти, схеми «пірамід», багаторівневого (мережевого) маркетингу (MLM), системи інтернет-заробітку та e-mail- бізнесів, «листи щастя», а також використовувати Сервіси для участі в цих заходах, або використовувати Сервіси виключно для перенаправлення користувачів на сторінки інших доменів.
5.2.6. Завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/або розповсюджувати будь-які матеріали, що містять віруси або інші комп'ютерні коди, файли або програми, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного обладнання або програм для здійснення несанкціонованого доступу , а також серійні номери до комерційних програмних продуктів та програми для їх генерації, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернеті, а також розміщення посилань на вказану вище інформацію.
5.2.7. Несанкціоновано збирати та зберігати персональні дані інших осіб.
5.2.8. Порушувати нормальну роботу веб-сайтів та сервісів.
5.2.9. Розміщувати посилання на ресурси мережі, зміст яких суперечить чинному законодавству України.
5.2.10. Здійснювати записи трансляцій онлайн майстер-класів та її розповсюдження (у будь-якому вигляді, у тому числі у формі розміщення в мережі інтернет) без згоди ІП Пилипишина І. Є., а також від ретрансляції (у тому числі платної) майстер-класу для осіб, не укладали з ІП ​​Пилипишиним І. Є. договору щодо участі в онлайн майстер-класі. Користувач обізнаний, що всі майстер-класи, до онлайн та офлайн трансляції яких надається доступ Користувачеві, є об'єктами авторських прав, що підлягають правовій охороні, а також повністю усвідомлює, що випадках порушення авторських прав та виняткових прав правовласника Користувач може бути залучений до цивільно-правової , адміністративної та кримінальної відповідальності.

6. Виняткові права на утримання сервісів та контент
6.1. Всі об'єкти, доступ до яких можливий за допомогою Сервісів, включаючи елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми для ЕОМ, бази даних, музика, звуки та інші об'єкти (далі — зміст Сервісів), а також будь-який контент , розміщений на Сервісах, є об'єктами виняткових прав ІП Пилипишина І. Є., Користувачів та інших правовласників
6.2. Використання контенту, а також будь-яких інших елементів сервісів можливе лише в рамках функціоналу, який пропонує той чи інший сервіс. Жодні елементи змісту Сервісів, а також будь-який контент, розміщений на Сервісах, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу правовласника. Під використанням маються на увазі, у тому числі: відтворення, копіювання, переробка, розповсюдження на будь-якій основі, відображення у кадрі і т.д. Виняток становлять випадки, які прямо передбачені законодавством України або умовами використання Сервісу.
6.3. Використання Користувачем елементів змісту Сервісів, а також будь-якого контенту для особистого некомерційного використання, допускається за умови збереження всіх знаків охорони авторського права, суміжних прав, товарних знаків, інших повідомлень про авторство, збереження імені (або псевдоніма) автора/найменування правовласника у незмінному збереження відповідного об'єкта у незмінному вигляді. Виняток становлять випадки, які прямо передбачені законодавством України або умовами використання Сервісу.

7. Сайти та контент третіх осіб
7.1. Сервіси можуть містити посилання на інші сайти в Інтернеті (сайти третіх осіб). Вказані треті особи та їх контент не перевіряються на відповідність тим чи іншим вимогам (достовірності, повноти, законності тощо). ІП Пилипишин І. Є. не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ з використанням сервісів, у тому числі за будь-які думки чи твердження, висловлені на сайтах третіх осіб, рекламу тощо. п., а також за доступність таких сайтів або контенту та наслідки їх використання Користувачем.
7.2. Посилання (у будь-якій формі) на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного чи некомерційного характеру, розміщену на Сайті, не є схваленням або рекомендацією цих продуктів (послуг, діяльності) з боку ІП Пилипишина І. Є., за винятком випадків, коли це прямо вказується на ресурсах Сайту.

8. Обмеження відповідальності.
8.1. Користувач використовує Сервіси на власний ризик. Сервіси надаються "як є". ІП Пилипишин І. Є. не приймає він ніякої відповідальності (зокрема за відповідність Сервісів цілям Користувача), крім випадків, прямо передбачених цією Угодою.
8.2. ІП Пилипишин І. Є. не гарантує, що: Сервіси відповідають/відповідатимуть вимогам Користувача; Сервіси будуть надаватися безперервно, швидко, надійно та без помилок; результати, які можуть бути отримані з використанням Сервісів, будуть точними та надійними та можуть використовуватись для будь-яких цілей або в будь-якій якості (наприклад, для встановлення та/або підтвердження будь-яких фактів); якість будь-якого продукту, послуги, інформації та ін., отриманих з використанням сервісів, відповідатиме очікуванням Користувача;
8.3. Будь-які інформацію та/або матеріали (у тому числі завантажуване ПЗ, листи, будь-які інструкції та посібники до дії тощо), доступ до яких Користувач отримує з використанням Сервісів, Користувач може використовувати на власний страх і ризик і самостійно несе відповідальність за можливі наслідки використання зазначених інформації та/або матеріалів, у тому числі за збитки, які це може завдати комп'ютеру Користувача або третім особам, за втрату даних або будь-яку іншу шкоду.
8.4. ІП Пилипишин І. Є. не несе відповідальності за будь-які види збитків, що відбулися внаслідок використання Користувачем Сервісів або окремих частин/функцій Сервісів.

9. Консультації фахівців із використанням Сервісів
9.1. Консультації фахівців, виконані за допомогою спілкування через Сервіси, не є обов'язковими до виконання Користувачем і не є рекомендаціями.

10. Інші положення.
10.1. Ця Угода регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, які не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України. Усі можливі суперечки, що випливають із відносин, регульованих цією Угодою, вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України, за нормами українського права. Скрізь за текстом цієї Угоди, якщо явно не вказано інше, терміном «законодавство» розуміється законодавство України.
10.2. Зважаючи на безоплатність послуг, що надаються в рамках цієї Угоди, норми про захист прав споживачів, передбачені законодавством України, не можуть бути застосовними до відносин між Користувачем та ІП Пилипишиним І.Є.
10.3. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем та ІП Пилипишиним І. Є. агентських відносин, відносин товариства, відносин із спільної діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, які прямо не передбачені Угодою.
10.4. Якщо з тих чи інших причин одне або кілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або не мають юридичної сили, це не вплине на дійсність або застосовність інших положень Угоди.
10.5. Бездіяльність з боку ІП Пилипишина І. Є. у разі порушення Користувачем або іншими Користувачами положень Угод не позбавляє ІП Пилипишина І. Є. права вжити відповідних дій на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає відмови ІП Пилипишина І. Є. від своїх прав у разі скоєння надалі подібних чи подібних порушень.
10.6. Ця Угода укладена російською мовою і в деяких випадках може бути надана Користувачеві для ознайомлення іншою мовою. У разі розходження російськомовної версії Угоди та версії Угоди іншою мовою застосовуються положення російськомовної версії цієї Угоди.
10.7. Приймаючи умови цієї Угоди, Користувач тим самим дає свою згоду ІП Пилипишину І. Є. на обробку його персональних даних з метою забезпечення віддаленого доступу до особистого кабінету Користувача, надання всіх Сервісів та надання послуг Користувачеві. Ця згода діє з дня її надання до дня відкликання у письмовій формі.
10.8. Ця Угода діє безстроково. Ця Угода припиняє свою дію з моменту отримання від Користувача відкликання згоди на обробку персональних даних у письмовій формі.